Er ontbreekt niets aan jou.

In de menselijke ervaring, afhankelijk van het bewustzijns­niveau waarin je verkeert, ben je in meer of mindere mate verweven met datgene dat je waarneemt en ervaart in je verhaal.
Daar waar je gaat zien dat jouw verhalen die je jezelf vertelt, niet de vaste waarheid reflecteren, maar enkel de op jouw ervaring en geschiedenis gebaseerde herhaling van waarheidsreflectie, ga je inzien dat het verhaal dat je jezelf vertelt, mogelijkheden biedt tot een nieuwe reflectie en dus ervaring.

Complete ervaring

Daar waar je zicht krijgt op de stukken die gereflecteerd worden, een weerspiegeling zijn van jouw eigen geconditioneerde pijn, daar ga je vervolgens ervaren dat juist bij de volle ervaring je vrijheid ligt. De vrijheid die er is en altijd zal zijn, ligt als het ware verscholen onder de pijn. Of ze is verweven met de pijn…
Daar waar je de bereidheid in jezelf vindt om voor de complete ervaring van het leven te gaan zullen de pijnstukken in je bevrijdingsweg je niet meer tegenhouden. Daar, waar ze eerst wegwijzers waren die je de weg wezen een kant op te gaan die ze je lieten geloven dat het de juiste was, weet je nu dat de pijnstukken die geraakt worden op je pad, het helingswerk is wat je te gaan hebt, en dat juist dit je mede vertelt dat je op de juiste weg zit. Je gaat er doorheen in plaats van eromheen.
Een pijnstuk zegt niets, maar dan ook niets over jouw menselijke vermogens of kunnen.

Mens zijn

Jouw menselijkheid -het ervaren van rauwe emoties- zijn slechts een teken van je aardse reis in de menselijke ervaring.
Dáár, waar je de vrijheid hervind om je te openen voor de ervaring, vind je geen obstakels op je pad die je kunnen beletten om je ware potentieel tot uiting te brengen. Omdat je weet dat ervaren de ware weg is naar de realisatie van de potentie die jouw hele wezen ademt.

In jouw menselijkheid, ligt jouw kracht verscholen. In jouw menselijke aard is de bedding jouw Ware Zijn die het draagt. Je hoeft niets te doen om tot de compleetheid te komen die je verlangt te zijn, daar je dit reeds bent. In alle aspecten die je bent. Ook jouw menselijke stuk met alle gevoelens van falen en onvermogen die daarbij horen!

Dualiteit

De menselijke ervaring is de dualiteit ten top. De ervaring los te staan van het Ware bewustzijn dat je bent, schept de ervaring een individu te zijn dat zichzelf een ervaring geeft die controleerbaar is. Het Leven zelf, is de menselijke ervaring. En het Leven is niet zo controleerbaar als het lijkt te zijn. De stroom van het Leven brengt jou de ervaring omdat jij de ervaring bent. Jij schenkt de ervaring aan het Leven zelf, omdat jij de ervaring bent.
In je mens zijn streef je naar het behalen van een aspect in het leven. Terwijl jij het Leven bent. Alle aspecten zijn reeds in jou aanwezig. Simpelweg omdat jij reeds compleet bent zoals je bent. Er hoeft niets toegevoegd te worden aan hoe of wat of wie jij bent.
Jij bent reeds compleet zoals je bent omdat jij een bron van ervaren bent.
Omdat jij de Bron in ervaring bent!

Keer naar binnen

Zoek jij naar een aspect buiten je? Richt je aandacht dan naar binnen. Duik diep in jezelf onder de lagen van de oppervlakte heen. Daar is beschikbaar, wat er altijd al is geweest en altijd zal zijn. Het bewustzijn dat je bent. Jij bent de aanschouwer en zult altijd de aanschouwer zijn.
Je hoeft niet in beweging te komen om iets te worden wat je nog niet bent. Keer naar binnen en volg de beweging die je bent.

Er ontbreekt niets aan jou

In deze video lees ik je de tekst voor, zodat je het op je in kunt laten werken door er naar te luisteren.

Kijken

De video’s zijn er voornamelijk als ondersteuning voor de teksten die in afstemming geschreven zijn. Geschreven teksten worden voorgelezen omdat het prettig kan zijn om ze op deze manier tot je te nemen. Er zullen video’s  zijn die meer toelichting geven over hetgeen geschreven is. Hierbij dien ik als brug of vertaler.