De ervaring van lijden.

De ervaring van lijden.

De ervaring van lijden In de samenhang van de verschillende zelfdelen die samen het ik-perspectief vormen is er een bepaalde afhankelijkheid gevormd ten opzichte van het lijden dat men ervaart.De afgescheiden delen van het Zelf zijn immers afgescheiden door een...
Waarom zou je zoeken?

Waarom zou je zoeken?

Waarom zou je zoeken? Waarom zou je zoeken naar iets dat altijd al aanwezig is geweest in jou? Waarom ben je aan het trachten jezelf completer te maken dan je in wezen al bent? Waarom moet er iets geheeld worden aan jouw capaciteiten, om te kunnen Zijn? Daar, waar in de...