Er ontbreekt niets aan jou.

Er ontbreekt niets aan jou.

Er ontbreekt niets aan jou. In de menselijke ervaring, afhankelijk van het bewustzijns­niveau waarin je verkeert, ben je in meer of mindere mate verweven met datgene dat je waarneemt en ervaart in je verhaal.Daar waar je gaat zien dat jouw verhalen die je jezelf vertelt,...